Veiligheidbericht Truma-gasfilter

Vervanging filterzak noodzakelijk. Dit is gemakkelijk zelf te doen.

Belangrijk veiligheidsbericht: aanpassing Truma-gasfilter

Vervangen van de filterzak noodzakelijk

In het kader van controles aangaande zijn kwaliteitsgarantie heeft Truma materiaalschade aan de kijkvensters van de filterzak van de Truma-gasfilter vastgesteld. Dit is het gevolg van een verkeerde verwerking door een toeleverancier. De materiaalschade kan ertoe leiden dat ongecontroleerd gas via de flessenkast ontsnapt. In ongunstige omstandigheden kan dit gasexplosies en letsels veroorzaken. Op dit moment is ons geen enkel geval van een gasexplosie of letsels bekend. Dit bericht heeft betrekking op alle filterzakken sinds januari 2012.

Truma staat als premiumfabrikant voor absoluut hoogwaardige en betrouwbare producten. De veiligheid en het comfort van klanten zijn daarbij de eerste prioriteit. Om ieder risico te vermijden, heeft Truma daarom besloten alle filterzakken op de markt door een nieuwe oplossing te vervangen.

Kans op materiaalfout klein, gemakkelijk zelf te vervangen

De kans dat de materiaalfout optreedt is heel klein. Toch moeten kampeerders die een Truma-gasfilter in hun voertuig hebben, de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:
• de gasinstallatie onmiddellijk buiten gebruik stellen;
• contact met een dealer of Truma opnemen en gratis nieuwe filterzakken bestellen;
• oude filterzakken door nieuwe (laten) vervangen.

Particuliere klanten kunnen de vervanging snel en gemakkelijk zelf uitvoeren. Voor de vervanging moet de gastoevoer gesloten worden. Dan kan de oude filterzak – zoals bij het vervangen van een filterpatroon – losgeschroefd en de nieuwe filterzak vastgeschroefd worden. Nieuwe filterzakken kunnen als volgt besteld worden:
• online: www.truma.com/new-gasfilter
• Bij alle dealers en servicepartners: www.truma.com/dealersearch

De gasfilterverkoopactie van Truma (speciale prijs voor Truma-gasfilters en filterpatronen) loopt in de detailhandel met de nieuwe filterzakken ongewijzigd verder tot 31 december 2016.

Truma-gasfilter