Truma gasfilter helft goedkoper

Doeltreffende bescherming tegen olievervuiling en verontreiniging

De kwaliteit van vloeibaar gas is aan schommelingen onderhevig. Daardoor komt er voortdurend weer verontreinigd gas in omloop. Dit kan ernstige gevolgen hebben: door olie vervuilde regelaars, vervuilde gasinstallaties en defecte apparaten zoals de verwarming, koelkast of het kooktoestel. De oorzaak zijn oliehoudende substanties zoals alkenen, aftalaten (weekmakers), paraffine of andere koolwaterstofverbindingen, die bij de productie in het vloeibaar gas terechtkomen. Ze worden als aerosol – microscopisch kleine vloeibare druppels – in de dampvormige gasstroom meegesleurd en zetten zich in de regelaars af waardoor deze geleidelijk verstopt raken.

Perfecte oplossing: de Truma-gasfilter

Truma_GasfilterTruma biedt de perfecte oplossing: de Truma-gasfilter scheidt dankzij zijn gepatenteerde filtertechnologie 99% van de oliehoudende partikels af. Daardoor beschermt hij doeltreffend tegen vervuiling door olie en verontreiniging en zorgt tevens voor een lange levensduur van de gasinstallatie en alle apparaten die op gas werken. De Truma-gasfilter past op alle wandgemonteerde Truma één- en tweeflessendrukregelaars en kan eenvoudig achteraf geïnstalleerd worden. De filter is ook geschikt voor bij gebruik van LPG gasflessen. Het filterpatroon kan gemakkelijk vervangen worden. Een indicator geeft – naargelang de kwaliteit van het gas – aan, wanneer het patroon vervangen moet worden.

 

Speciale prijs voor filter en patroon

De Truma-gasfilter is een must voor alle kampeerders. Daarom start Truma samen met de gespecialiseerde handel een verkoopactie voor de gasfilter. De Truma-gasfilter en het vervangpatroon is nog tot 31 december 2016 verkrijgbaar tegen een speciale prijs die 50 % of 30 % gunstiger is:

Huidige prijs / Nieuwe prijs:
Gasfilter: € 95,90 / € 47,95 incl. btw
Vervangpatroon: € 49,00 / € 34,50 incl. btw

“Wij willen de klanten over het thema van verontreinigd gas informeren en hen erop attent maken, dat wij met het Truma-gasfilter een doeltreffende oplossing bieden”, verduidelijkt zaakvoerder Eduard Schrall. “Bovendien vallen door olie vervuilde regelaars niet onder onze fabrieksgarantie, omdat het noch om een materiaal- noch om een productiefout gaat. Daarom is het des te belangrijker, dat kampeerders hun gasinstallatie en zo alle apparaten die op gas werken met de filter beschermen.”