NCC op weg naar 60-jarig bestaan

Werving 'Alliantie Partners' blijkt succes

caravan_2016_10In 2017 bestaat de Nederlandse Caravan Club (NCC) 60 jaar. De vereniging gaat dat vieren met een groot Paaskamp op het eigen terrein in Zeewolde. Intussen gaat de NCC ook door met het werven van Alliantie Partners: verenigingen, waarvan de leden gebruik kunnen maken van de terreinen van de NCC. Nieuwste partner is de Graziella Gezellen Caravan Club. In het jongste nummer van het verenigingsorgaan De Caravan veel caravannieuws en een verslag van een trektocht door Schotland. En verder vindt de lezer weer veel nieuws over de komende activiteiten van deze levendige caravanvereniging.

Informatie
Het ledenblad De Caravan verschijnt 10x per jaar
Uitgever: Nederlandse Caravan Club (NCC)
Redactie: redactie@caravanclub.nl
www.caravanclub.nl
Aanmelden lidmaatschap: NCC, tel. 0318-619124