Bijzondere kapel bij Thorn

Gesticht in de 17e eeuw
WL-160213-186

[© WillemLaros] De kapel bij Thorn

Als ik meld: ik was in de gemeente Maasgouw, dan is het resultaat wel heel vaak: “Waar was je?” Maasgouw, met andere woorden, is geen bekende naam in grote delen van Nederland. Maar als ik vertel dat ik in Thorn was dan zegt menigeen: aha, het witte stadje. Want zo staat Thorn in Midden-Limburg bekend. Thorn vormt bestuurlijk een onderdeel van de gemeente Maasgouw.
Twintig minuWL-160213-183ten lopen vanuit de witte, historische kern van Thorn, brengt je bij de Kapel van O.L. Vrouw van Loreto onder de Linden. Gesticht in 1673 door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim, kanunnikes van het wereldlijke stift Thorn. De kapel – die er niet direct zo uitziet – werd op 8 september 1674 in gebruik genomen. Overigens was deze toen de helft kleiner dan nu.
De kapel is gratis te bezichtigen. In de loop der jaren heeft de kapel steeds heel veel Maria-vereerders getrokken. En dat is tot op de dag van vandaag nog net zo. Om te kijken, of om te bidden.